ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน

 

การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

 

 

♥  ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

♥  ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

♥  ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

♥   ข่าวประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อก่อนการเลือกตั้ง

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย (ผ.ถ. 4/5)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/5)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/5)

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔

♥   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวน

และสถานที่ในการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลปงป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลปงป่าหวาย เรื่อง คุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย และนายกเทศ

มนตรีตําบลปงป่าหวาย

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

และนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥  ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น

♥  คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้งเทศบาล

♥  คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

"ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"

♥  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1445
1901
9540
1190966
21248
69038
1214348

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 19:00