ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน

 

การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

 

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔

♥   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวน

และสถานที่ในการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลปงป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลปงป่าหวาย เรื่อง คุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย และนายกเทศ

มนตรีตําบลปงป่าหวาย

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

และนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย

♥  ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น

♥  คู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้งเทศบาล

♥  คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

"ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"

♥  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

358086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
649
786
4056
344152
24405
22970
358086

Your IP: 54.236.62.49
2021-02-25 20:46