- คู่มือสำหรับประชาชน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ค ลักษณะที่1,ง และ จ ลักษณะที่1)

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21

คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (1)

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งขุดดิน

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งถมดิน

คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1336
1901
9431
1190966
21139
69038
1214239

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 18:12