ประวัติวัดพงป่าหวาย

 

         วัดพงป่าหวาย  ตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมกราคม 2450  มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ 

มีป่าหวายหนาทึบ  ทิศเหนือเป็นพงอ้อ  จึงได้ชื่อว่า  วัดพงป่าหวาย

         คณะผู้ริเริ่มสร้าง คือ  นายแสน  ชิดมโน  นายด้วง  กึกก้อง (ต๊าวดางดึงส์) นายคำ  รีมือ 

นายคำตัน  อุปนันชัย  นายปิง  ป่าหวาย  นายศรีใจ  นางจม  ป่าหวาย  นายสี  ป่าหวาย  นายเฮือน  ยินดี 

นายทอง  เจือจำ  นายมา  ลำดับ  นายภิใจ  กึกก้อง  นายทิ  รักษา  นายใจมา  ปาคำมา  14  คนนี้

เป็นแกนนำชาวบ้านแผ้วถาง  สร้างกุฏิ  1  หลัง  เสร็จแล้ว  ชาวบ้านปงป่าหวายได้นิมนต์

พระกันทวงศ์สุทฺธโร  วัดพงท่าข้ามมาเป็นเจ้าอาวาส  ต่อจากนั้นก็มีพระอีกหลายรูปรักษาการเจ้าอาวาส  

ถึงปี พ.ศ. 2475  คณะศรัทธาบ้านปงป่าหวาย  ได้พร้อมใจกันสร้างอุโบสถขึ้น  เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2485 

และในปีเดียวกัน  นางฮง  จรินทร  ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานอุโบสถ  นางแปง  วงศ์แก้ว 

เจ้าภาพพระพุทธรูปองค์ขวาพระประธาน  คณะศรัทธาบ้านปงป่าหวายร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้าง

พระรพุทธรูปองค์ซ้ายพระประธานพระสาวกทั้งสองรูป  8  กุมภาพันธ์ 2492  ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา  27 เมษายน 2494  ผูกพัทสีมาฝังลูกนิมตร  นายจรัส  ธารีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เป็นประธาน  พ.ศ. 2510  พระอธิการกิตติพงษ์ สุธมฺโม  ได้รับตราตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ได้เป็น

ประธานก่อสร้างถาวรวัตถุ   พ.ศ. 2513 สร้างกุฏิ  พ.ศ. 2517 สร้างหอฉัน  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

พ.ศ. 2520 รื้ออุโบสถหลังเก่า  พระอธิการกิตติพงษ์  กำนันยืน  เรือนคำ  นายปั๋น  ป่าหวาย  ได้เข้าเฝ้า

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์  วาสโน)  วัดราชบพิตรฯ  กราบทูล  เสด็จทรง

วางศิลาฤกษ์อุโบสถ  วันที่  25  พฤษภาคม 2520  เวลา  15.30  น.  10  มิถุนายน  2529  พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  เสด็จพระราชดำเนิน

แทนพระองค์ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

 

IMG8644
IMG8643
IMG8642
IMG8640
IMG8634
6
5
4

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214254
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1351
1901
9446
1190966
21154
69038
1214254

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 18:19