📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อย


ดังนั้นหากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการของตนใกล้หมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที และให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่กับเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการต่อไป
เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง
หลักฐานผู้ดูแล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ (กรณีคนพิการไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

558264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
364
1555
5932
541258
5932
51465
558264

Your IP: 162.158.167.18
2021-08-04 07:09